Alarmsystem-koncepter

De fleste tyverialarm-anlæg er i princippet sammensat som følger:

 1. Firmaet køber en alarm-løsning ved en alarm-leverandør. Denne foretager installationen samt påtager sig en entreprenør-rolle og engagerer en kontrolcentral og et vagt-firma til at reagere i tilfælde af alarm. Firmaet betaler alarm-leverandøren for installationen, plus en månedlig ydelse dækkende teknisk service og udgiften til kontrolcentral og vagtfirma. Alarm-leverandøren afregner med kontrolcentralen og vagtfirmaet, og kunden/firmaet mærker, at han køber hele ydelsen af alarmfirmaet.
 2. I tilfælde af en udløst alarm går der – via en telefonlinie, mobiltelefon eller internet – signal til kontrolcentralen. Kontrolcentralen er også den enhed, man ringer til, hvis man har udløst en fejl-alarm.
 3. Afhængig af hvilken forholdsordre kontrolcentralen har, kontakter den et vagtfirma..
 4. …og evt. en fra firmaets ledelse (ejer, direktør).
 5. .Vagtfirmaet kontakter en af sine vægtere i nærheden.
 6. Vægteren kører hurtigst muligt til alarm-stedet, hvor han efter skøn foretager det nødvendige (kontakter politiet, kontakter firmaejeren, foretager evt. afdækning eller tilkalder håndværkere osv.).

Bemærkninger:

De fleste af foreningens medlems-firmaer har i forholdsordren til kontrolcentralen bestemt, at vores vagtfirma Securia Vagt, skal tilkaldes i tilfælde af indbrud/alarm. Dette har som fordel, at vægterne kender området og som oftest er i nærheden, og kan være fremme i løbet af få minutter.

Ved de fleste alarm-leverandører kan man selv bestemme, hvilket vagtfirma man ønsker skal rykke ud.

Nogle større alarm-leverandører (G4S, Verisure/Dansikring, Falck m.fl.) har dog egne kontrolcentraler og egne vagtfirmaer som de oftest foretrækker at anvende.

Vort vagtselskab, Securia Vagt, lancerer imidlertid et nyt koncept:

 1.  Selskabet tilbyder, i samarbejde med en installatør, et system hvor..
 2. … en alarm fra firmaet ledes direkte til nærmeste vægters mobiltelefon. Dvs. der er ikke behov for at involvere en kontrolcentral, og alarmen er fremme straks og forsinkes ikke de ofte 5-10 minutter, det tager kontrolcentralen at finde diverse forholdsordrer og få kontaktet vagtfirmaet.
 3. Vægteren kan dermed reagere og rykke ud straks og spare væsentlig tid.
 4. Hvis aftalt kan vægteren endvidere kontakte firmaets kontaktperson (ejer, direktør).
 5. Som option kan konceptet suppleres med video, hvor bevægelses-følsomme kameraer i firmaet sender billeder fra indbruddet direkte til vægterens mobiltelefon.

Bemærkninger:

Konceptet har fordele i form af hurtigere udrykninger ved alarmer og lavere omkostninger, da færre firmaer er involveret. Løsningen med video er væsentlig billigere end systemer leveret af de etablerede alarmselskaber. Vores medlemmer anbefales evt. selv at søge nærmere information, pris mv. ved Securia Vagt.