Administration og pris

Hvordan administreres ordningen? Og hvad koster det?

Ordningen administreres af foreningens bestyrelse, der vælges på en årlig generalforsamling hvert forår iht. foreningens vedtægter.
Den daglige administration udføres af E.R. Consult ApS, der opkræver medlemmernes bidrag ved udsendelse af fakturaer 2 gange årligt – i maj og i november – og betaler månedlige rater til vagtselskabet. Foreningen er momsregistreret.
Bestyrelsen fordeler omkostningerne på medlemmerne – fra nogle få tusinde kr./år og opefter – på grundlag af en vurdering af medlemsfirmaernes størrelse og risikoprofil.