Indberetning af oplysninger til slutafregning af kompensation COVID-19

Hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020, så har Erhvervsstyrelsen sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen. Du skal her dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, eller om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation.

Din indberetning skal være fuldført på Virk senest 31. maj 2021.

Erhvervsstyrelsen har bedt os minde medlemmerne om indbertningspligten, og bringe materialet, som man har udsendt til firmaer og organisationer, som har modtaget kompensation.

For det tilfælde, at du ikke har modtaget materialet, kan det downloades her: