Generalforsamling 2022

Foreningens generalforsamling er berammet til

onsdag d. 9. februar 2022 kl. 16.00 hos Orloff Firmatøj.

Officiel indkaldelse er udsendt til medlemmerne med email af 09-01-2022